ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΕΡΑΜΠΗ

Γεωτεχνική Διερεύνηση για το Αιολικό Πάρκο στην περιοχή «Γεραμπή» του Δήμου Γ. Καραϊσκάκης του Νομού Άρτας.

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΥΡΟΠΛΑΓΙΑ

Γεωτεχνική Διερεύνηση για το Αιολικό Πάρκο στην περιοχή «Μαυροπλαγιά» του Νομού Βοιωτίας.

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΓΟΥΛΑ ΚΑΖΑΚΟΥ-ΔΙΠΛΟΝ

Γεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για την επέκταση του Αιολικού Πάρκου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ» στη περιοχή «Μαγούλα Καζάκου-Διπλόν» στην Αλεξανδρούπολη.

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΙΝΟΗ

Γεωτεχνική Διερεύνηση για το Αιολικό Πάρκο στην περιοχή «Οινόη» του Νομού Βοιωτίας.

ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΡΑΧΟΥΛΑ-ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ

Γεωτεχνική Διερεύνηση για το Αιολικό Πάρκο στη περιοχή «Ραχούλα-Πασχαλιές» του Δήμου Δερβενοχωρίων στο νομό Βοιωτίας.