ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Διερεύνηση των υπεδαφίων γεωλογικών σχηματισμών στη περιοχή Γιαννούλη της Λάρισας.

ΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗ

Μελέτη των χαρακτηριστικών της τεκτονικής ζώνης ρηγμάτων στην Δυτική Κρήτη.

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΤΤΙΚΗ

Προσδιορισμός του πάχους των φερτών επιχώσεων στην Κηφισιά.