CaLoSiL®-grey

Κολλοειδή νάνο-σωματίδια υδροξειδίου του ασβεστίου για τη στερέωση λίθινων και γύψινων κατασκευών, καθώς και νωπογραφιών (fresco)

Ιδιότητες

Το CaLoSiL®-grey, ομοίως με τα υπόλοιπα προϊόντα της σειράς CaLoSiL®, είναι ένα υλικό που προορίζεται για την ενίσχυση του λίθου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσον αφορά τη συνοχή, την εμφάνιση και τις μεθόδους εφαρμογής. Το CaLoSiL®-grey περιέχει νάνο-σωματίδια υδροξειδίου του ασβεστίου σε συγκεντρώσεις των 5 και 25  g/L. Πρόκειται για σταθερές διασπορές νάνο-σωματιδίων μεγέθους από 50  έως 250 nm, σε αιθανόλη.

Χαρακτηριστικά του CaLoSiL® -grey:

  • Χρώμα

Το χρώμα του εν λόγω προϊόντος, σε αντίθεση με όλα τα υπόλοιπα υλικά, είναι γκρίζο, όπως υποδηλώνεται και από την ονομασία του.

  • Συνοχή

Το CaLoSiL®-grey, παρόλο που διατίθεται σε συγκεντρώσεις όμοιες με τα υπόλοιπα προϊόντα CaloSiL®, είναι πιο λεπτόρρευστο και περισσότερο διαυγές.

  • Διεισδυτική ικανότητα

Λόγω της λεπτόρρευστης υφής του, το CaLoSiL®-grey παρουσιάζει αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεισδυτική ικανότητα από τα άλλα προϊόντα της σειράς, ακόμη και σε υλικά υψηλής πυκνότητας.

  • Σχηματισμός λευκής απόχρωσης (white haze formation)

Δεν παρατηρείται σχεδόν καθόλου, ή σε ελάχιστα ίχνη, η εμφάνιση λευκής απόχρωσης στην κατεργασμένη επιφάνεια, ακόμα και μετά από εφαρμογή συγκεντρώσεων έως και 25 g/l.

Εφαρμογές

Το CaloSiL®-grey, χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό της συνοχής του λίθου, του κονιάματος και του επιχρίσματος. Λόγω του χαμηλού του ιξώδους, είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για την κατεργασία υποστρωμάτων υψηλής πυκνότητας. Επίσης, ενδείκνυται για τη στερέωση κονιορτοποιημένων επιφανειών, όπως παραδείγματος χάριν σε περιπτώσεις τοιχογραφιών ή νωπογραφιών-fresco.

Δυνατότητα ανάμιξης με άλλα υλικά

Το CaLoSiL®-grey μπορεί να αναμιχθεί με όλα τα προιόντα της οικογένειας CaLoSiL®. Η ανάμιξη με αιθανόλη, n-προπανόλη ή ισοπροπανόλη, είναι επίσης δυνατή χωρίς δυσκολίες. Η προσθήκη νερού, οδηγεί στον σχηματισμό διαλυμάτων που χαρακτηρίζονται από ζελατινώδη υφή (gel-like). Η προσθήκη μεγάλων ποσοτήτων νερού οδηγεί στην κροκίδωση των σωματιδίων υδροξειδίου του ασβεστίου.

Συσκευασία

Το CaLoSiL® -grey είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες των 500ml, 1L., 2.5L., 5L. και 10L.

Αποθήκευση

Το CaLoSiL®-grey θα πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ των 5°C και 30°C. Όταν το προϊόν παραμένει κλειστό στο αρχικό του δοχείο, είναι δυνατή η αποθήκευσή του για διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών. Η επαναδιασπορά των σωματιδίων που έχουν καθιζάνει, είναι δυνατή είτε με ανακίνηση του κλειστού δοχείου, είτε με χρήση υπερήχων. Οι ιδιότητες του CaLoSiL®-grey “paste-like” παραμένουν ανεπηρέαστες.

Ασφάλεια

Το CaLoSiL® είναι εύφλεκτο. Κρατήστε μακριά από οξειδωτικά, θερμότητα, σπινθήρες και φλόγες. Θα πρέπει να αποφεύγεται τυχόν διαρροή υγρού, καθώς και η επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Αερίστε επαρκώς και αποφύγετε την εισπνοή ατμών. Το CaLoSiL® είναι ισχυρά αλκαλικό. Μην εισπνέετε ατμούς ή αναθυμιάσεις. Μην καπνίζετε. Διατηρήστε το δοχείο κλειστό. Χρησιμοποιείστε με επαρκή εξαερισμό. Πλένετε επιμελώς μετά τη χρήση. Κρατήστε μακριά από πηγές ανάφλεξης. Παρακαλείστε να φυλάσσετε σε δροσερό και ξηρό μέρος μέσα σε καλά κλεισμένο δοχείο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια κατά τη μεταφορά, την αποθήκευση και την εφαρμογή, καθώς και τη διάθεση και περιβαλλοντικά ζητήματα,  μπορούν να βρεθούν στο πιο πρόσφατο Material Safety Data Sheet.

Πριν από τη χρήση σε μεγάλη κλίμακα, προτείνεται η κατεργασία μικρής δοκιμαστικής περιοχής με CaLoSiL®,προκειμένου να προσδιοριστούν η καταλληλότερη μέθοδος εφαρμογής και οι απαιτούμενες ποσότητες CaLoSiL®-grey.   

Οι πληροφορίες που αναφέρονται παραπάνω βασίζονται στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο σχετικό επιστημονικό πεδίο. Τόσο η μέθοδος εφαρμογής των προϊόντων μας όσο και η σχετική απαιτούμενη εργασία είναι πέρα από το εύρος των αρμοδιοτήτων μας. Ως εκ τούτου η IBZ-Salzchemie GmbH & Co.KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη από γεγονότα που προκύπτουν από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν φυλλάδιο.