ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Η μέθοδος της γεωηλεκτρικής τομογραφίας βασίζεται στην μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης του εδάφους από την επιφάνειά του και σε μεγάλα βάθη, μέσω μιας διάταξης ηλεκτροδίων που χρησιμοποιούνται για να διοχετεύουν αφ ενός ρεύμα στο έδαφος αλλά και παράλληλα να μετρούν το δυναμικό που δημιουργεί το ρεύμα αυτό.
Ο λόγος του δυναμικού προς το αντίστοιχο ηλεκτρικό ρεύμα που το προκαλεί είναι η ηλεκτρική αντίσταση σε ένα συγκεκριμένο σημείο του υπεδάφους.
Οι μετρήσεις απαιτούν ειδικό γεωφυσικό εξοπλισμό και η επεξεργασία των ειδικό λογισμικό και αρκετά μεγάλη πείρα. Αντιστοιχώντας τις αντιστάσεις που προκύπτουν σε γεωλογικά στρώματα, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει πάρα πολλά και να σχηματίσει με ακρίβεια μια αρκετά πιστή εικόνα του υπεδάφους.

Οι μετρήσεις αυτές βρίσκουν εφαρμογή σε πολλούς τομείς όπως π.χ.:

• Έρευνα για νερό
• Ερευνα για ορυκτά
• Γεωτεχνική έρευνα
• Ερευνα για μη ορατά ρήγματα στο υπέδαφος
• Έρευνα για υποστήριξη γεωτεχνικών μελετών (θεμελιώσεις, γέφυρες, τούνελ, δρόμοι κλπ).Και πολλές άλλες.

Η GEOSERVICE έχει πολύ μεγάλο ιστορικό στις μετρήσεις αυτές αφού τις εφαρμόζει πρακτικά για πάνω από 25 χρόνια (από το 1988) και ένα αρχείο χιλιάδων πλέον μετρήσεων από κάθε μέρος της Ελλάδας. Χρησιμοποιεί εξοπλισμό της εταιρίας ABEM SA και μπορεί να υλοποιεί μετρήσεις που αντλούν πληροφορίες για βάθη της τάξης των 200 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.