Επικοινωνία (GR):

GEOSERVICE

Αγίας Γλυκερίας 7, 111 47 Αθήνα

Tel:  210 6469865

Fax:  210 6469865

Email: info@geoservice.gr