ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ

Νανοϋλικά

Η συντήρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς απαιτεί σήμερα τεχνολογικά εξελιγμένες λύσεις για την διασφάλιση της αειφορίας της. Οι νανοτεχνολογίες έχουν δυναμικά εισέλθει στο χώρο πλέον με την ανάπτυξη ειδικών υλικών, τα «νανοϋλικά» όπως λέγονται που όπως μέχρι σήμερα φαίνεται αποτελούν και το “μέλλον στον τομέα της συντήρησης της πέτρας”. Και αυτό γιατί είναι πλήρως συμβατά με τα αρχαία υλικά παρέχοντάς τους μια διαρκή προστασία απέναντι στην φθορά του χρόνου.

Η GEOSERVICE είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα της Γερμανικής εταιρίας IBZ Salzchemie GmbH & Co.KG για την σειρά των νανοϋλικών CaLoSiL. Πρόκειται για Κολλοειδή νάνο-σωματίδια υδροξειδίου του ασβεστίου για τηστερέωση  λίθινων και γύψινων κατασκευών, καθώς και νωπογραφιών (fresco).


CaLoSiL E, IP, NP


CaLoSiL Grey


CaLoSiL Paste-Like


CaLoXiL Injection Grout


CaLoSiL Micro


CaLoXiL Repair mortar


Caloxil Lime glaze


CaSoPaL