ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Με μοναδικό στόχο την εις βάθος έρευνα του υπεδάφους, χρησιμοποιούμε σήμερα όλες τις σύγχρονες μεθόδους στη γεωφυσική

Εφαρμογή όλων των τύπων γεωφυσικών μεθόδων σε γεωλογικά και γεωτεχνικά έργα όπως:

  • GPR, Σεισμικά,  Ηλεκτρική Αντίσταση,  Ηλεκτρομαγνητικά (VLF), Βιντεοσκόπηση εσωτερικού γεωτρήσεων
  • Κατασκευή δρόμων και σηράγγων, Εκτίμηση θεμελίων γέφυρων, Κατολισθήσεις, Ανίχνευση ρηγμάτων, Παρακολούθηση και έλεγχος της περιβαλλοντικής ρύπανσης, Διαχείριση γαιών, Διαχείριση υδάτινων πόρων, Αρχαιολογία κά.Σεισμικές Έρευνες


Υπεδάφιο Ραντάρ


Γεωφυσικές Διαγραφίες Γεωτρήσεων


Ηλεκτρικές Μέθοδοι


Οργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων

Έργα Πολ. Μηχανικών
Ανεμογγενήτριες
Γεωλογικές Μελέτες
Γεωφυσικές Μελέτες
Συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα