ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΙΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

 
 
 
 
 
 
Οι γεωφυσικές διαγραφίες είναι μετρήσεις που γίνονται για να βγαίνουν πληροφορίες για τα διάφορα στρώματα που «τρυπάει» μια γεώτρηση. Οι μετρήσεις γίνονται κατά την διάρκεια της κατασκευής της γεώτρησης έτσι ώστε αυτή να σχεδιάζεται σύμφωνα με τα πραγματικά βάθη των υδροφόρων στρωμάτων που συναντώνται. Μια οβίδα με αισθητήρες βυθίζεται μέσα στη γεώτρηση και ένα καλώδιο μεταδίδει τις πληροφορίες στην επιφάνεια, εκεί όπου επεξεργάζονται με ένα υπολογιστή και καταγράφονται σε χαρτί και σε μαγνητικό μέσο σαν μια «γεωφυσική διαγραφία». Οι πληροφορίες που καταγράφονται αφορούν την ηλεκτρική αντίσταση του κάθε στρώματος, την ποιότητα του νερού που περιέχει, το μέγεθος του κόκκου μέσα από το οποίο μπορεί να βγεί κάποιο συμπέρασμα για την παροχή, την θερμοκρασία του νερού και άλλα.

Η κατασκευή μιας γεώτρησης με στόχο την άντληση νερού για άρδευση, οικιακή και βιομηχανική χρήση, αποτελεί μια πρόκληση για τους Μηχανικούς, τους Γεωλόγους και τους κατασκευαστές γεωτρήσεων. Οι γεωτρήσεις πρέπει να σχεδιάζονται μέ τέτοιο τρόπο ώστε να «ταιριάζουν» στις υπάρχουσες τοπικές φυσικές συνθήκες. Στοιχεία που αφορούν το υδροφόρο στρώμα (θέση, βάθος, είδος πετρώματος, ωφέλιμη παροχή), η γεωλογία και η ποιότητα του νερού είναι πάντοτε διαφορετικά από σημείο σε σημείο.

Καθώς το νερό γίνεται όλο και πιό δυσεύρετο τον τελευταίο καιρό, η τεχνολογία αυτή εξελίσσεται ως απολύτως απαραίτητη στον σχεδιασμό μιάς γεώτρησης, στην ανάπτυξή της αλλά και στην εξασφάλιση πολλών ετών συνεχούς απόδοσης σε νερό σταθερής παροχής και καλής ποιότητας.