ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με μοναδικό στόχο την εις βάθος έρευνα του υπεδάφους, χρησιμοποιούμε σήμερα όλες τις σύγχρονες μεθόδους στη γεωφυσική. Εφαρμογή όλων των τύπων γεωφυσικών μεθόδων σε γεωλογικά / γεωτεχνικά έργα όπως:

  • GPR, Σεισμικά,  Ηλεκτρική Αντίσταση,  Ηλεκτρομαγνητικά (VLF), Βιντεοσκόπηση εσωτερικού γεωτρήσεων
  • Κατασκευή δρόμων και σηράγγων, Εκτίμηση θεμελίων γέφυρων, Κατολισθήσεις, Ανίχνευση ρηγμάτων, Παρακολούθηση και έλεγχος της περιβαλλοντικής ρύπανσης, Διαχείριση γαιών, Διαχείριση υδάτινων πόρων, Αρχαιολογία κά.